1.5 Clasificación


1.5     Clasificación

Tejido de origen

Benignos

Benignos con terapia agresiva

Malignos

Fibroso

Fibroma, elastofibroma, fibromatosis

palmar y plantar, fibroma

aponeurótico juvenil, hamartoma

fibroso infantil, induración plástica del

pene, desmoide abdominal

Desmoide

extraabdominal

(fibromatosis agresiva)

Fibrosarcoma

Muscular

estriado

Rabdomioma

 

Rabdomiosarcoma

Muscular liso

Leiomioma, leiomioma epiteloide

 

Leiomiosarcoma

Adiposo

Lipoma, lipoma atípico, lipoblastomatosis, hibernoma

Lipoma atípico intramuscular

Liposarcoma

Sinovial

Tumor de células gigantes de las

vainas tendinosas, ganglión, sinovitis

vellonodular

 

Sarcoma sinovial

Neural

Neurilemoma, neurofibroma

 

Neurofibrosarcoma

Vascular у linfático

Hemangioma, linfangioma, tumor gnómico

Hemangiopericitoma infantil

Angiosarcoma,

linfangiosarcoma,

hemangiopericitoma

maligno, sarcoma de

Kaposi.

Histiocítico

Dermatofibroma, fibrohistiocitoma

Fibrohistiocitoma

atípico,

dermatofíbrosarcoma

protuberante

Fibrohistiocitoma

maligno, sarcoma de

células gigantes

Mesotelial

Mesotelioma

 

Mesotelioma maligno

Incierto

Mesenquimoma, mixoma, mioblastoma de células granulares

 

Sarcoma alveolar de

partes blandas, sarcoma

epiteloide.